ההשקפה החב"דית באספקלריית דברי ימי אדמור"י וחסידי חב"ד לדורותיהם

Tuesday, May 4, 2010

Hatomim Nosson Dietsch OBM
הת' נתן נטע בן ר' זלמן יודא ע"ה דייטש

A bochur who I knew personally. He knew the fifty-three perokim of Tanya and Igeres HaTeshuvah by heart, word-by-word. He had a heart of Gold and was always smiling. In his presence everyone was comfortable, everyone was smiling. The void he leaves behind him will never be filled.

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...