ההשקפה החב"דית באספקלריית דברי ימי אדמור"י וחסידי חב"ד לדורותיהם

Monday, January 31, 2011

Rabbi Yakov Landau Ztza"l


הגאון החסיד רבי יעקב לנדא זצ"ל
אב"ד עיר התורה בני ברק ת"ו

This Monday, the 26th of Shvat, is the twenty fifth Yhortzeit of Rabbi Yakov Landau, who served for fifty years as the Chief Rabbi of Bnei Brak. He was born in the year 5653 (1893) in the Chassidic town of Kurnitz, where his father, grandfather and great grandfather had served as Rov. He too took up that post upon his father’s death, which occurred before is twentieth birthday. He did so at the express directive of the Rebbe Rashab of Lubavitch, with whom he enjoyed a very special relationship.
This week Hebrew language weeklies such as Ba'kehila and Hamodia published special articles or sections in his honor, and while I have not yet seen the Hamodia, the main focus seems to be on his activities as Rov of Bnei Brak. This post will focus on his years in Russia.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...